1. KASUTUSTINGIMUSED

1.1. Käesolevad Top1 autovaruosad OÜ üldtingimused ning muud top1autovaruosad.ee kodulehel kajastatud tingimused (edaspidi ühiselt nimetatud Tingimused) kohalduvad kõigile füüsilise- või juriidilise isiku (edaspidi Ostja) poolt top1autovaruosad.ee e-poe vahendusel ostetud toodete tellimisele, tasumisele ja kättetoimetamisele ning on toodete müügi tehingu lahutamatuks osaks.

1.2. Top1 autovaruosad OÜ-l on õigus mistahes ajal ühepoolselt muuta Tingimusi avaldades need top1autovaruosad.ee kodulehel.

1.3. Ostja on kohustatud vormistama tellimuse, mis sisaldab kauba täpset kirjeldust, kauba numbrit tootja kataloogi järgi või kõiki sobiva toote leidmiseks vajalikke auto andmeid (Mark, mudel, tootmisaasta, töömaht võimsus,kütuseliik, tehasetähis 17 numbrit, käigukasti tüüp). Tellides iseseisvalt, ilma Top1 autovaruosad OÜ-ga konsulteerimata, võtab Ostja endale vastutuse valitud toote sobivuse eest soovitud eesmärgiks.

1.4. Pärast tellimuse vormistamist toodet ei broneerita. Müügi tehing loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud Top1 autovaruosad OÜ arvelduskontole.

2. PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED

2.1. Majandus- ja kutsetegevuses mittetegutseval füüsilisel isikul (edaspidi Tarbija) on õigus lepingutingimustele mittevastava toote puhul (toode on puudustega), esitada TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ -le pretensioone 2 (kahe) kuu jooksul alates toote üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega toodet, kui toote kasutamine halvendab veelgi toote seisukorda.

2.2. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei vastuta toote puuduse eest, kui oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev Ostja ei teavitanud TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ -d puudusest viivitamatult peale puuduse ilmnemist.

2.3. Lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse võib Ostja esitada vabas vormis TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ müügipunkti ostudokumendil toodud aadressil või e-posti aadressil info@top1autovaruosad.ee või helistades klienditeeninduse telefoninumbrile E-R +372 55520792. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ vastab kaebusele kaebusega samas vormis ja teavitab Ostjat kaebuse võimalikust lahendusest 14 päeva jooksul.

2.4. Pretensioonide esitamise aluseks ja hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et toode on ostetud TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ probleemi lahendamata jätta.

2.5. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavusest teadis või pidi teadma.

2.6. Kui toode ei vasta lepingutingimustele, võib Ostja nõuda TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ -lt toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja ei põhjustata TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ -le sellega võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav toode oluliste ebamugavusteta mujalt. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ võib parandamise asemel asendada toote lepingutingimustele vastava tootega.

2.7. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei vastuta selliste puuduste eest, mis tekkisid:

2.7.1. Ostja süülise või hooletu tegevuse tagajärjel;

2.7.2. toote mittesihipärase või mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel;

2.7.3. toote mittenõuetekohase hoiustamise tagajärjel;

2.7.4. toote loomulikul füüsilisel kulumisel tavapärase kasutamise korral;

2.7.5. toote loomulikul füüsilisel kulumisel ebatavaliselt lühikese kasutusperioodi jooksul, kui toodet on kulutatud tunduvalt suurema intensiivsusega, kui seda tavapäraselt Ostjalt võib mõistlikult eeldada;

2.7.6. toote mittenõuetekohase paigaldamise ja seadistamise tagajärjel juhul, kui Toode paigaldati töökojas, kus puudusid Toode paigaldamiseks sobivad töövahendid või kui Toode paigaldati sellise isiku poolt, kes ei omanud Toote paigaldamiseks piisavalt teadmisi või vastavat kvalifikatsiooni;

2.7.7. puuduliku hooldamise tagajärjel;

2.7.8. liiklusõnnetuse tagajärjel;

2.7.9. treeningutel, autovõistlustel, võidusõitudel, maastikualadel sõitmisel või muul sarnasel juhul;

2.7.10. toote kasutamisel tootja tehnilisest spetsifikatsioonist keerukamas keskkonnas (mh liigse tolmu, liiga kõrge- või madala temperatuuri või niiskuse, vähese või liigse määrdeaine tõttu);

2.7.11. toote ühendamisel sertifitseerimata diagnostikaseadmega;

2.7.12. sertifitseerimata kolmandate tootjate lisaseadmete või komponentide kasutamisel.

2.8. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid toote remontimine on võimalik, siis on Ostjal võimalus tellida tasuline remont.

2.9. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tasub ekspertiisi tasu Ostja kui Aero TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tasub Ostjal ekspertiisi tasu kui tootel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

2.10. Kui Ostja ei nõustu TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ seisukohaga, tuleb Ostjal tõendada seda, et:

2.11. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

2.12. puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

2.13. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ on puuduse eest vastutav.

2.14. Kui TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ asendab puudusega toote uue tootega, võib ta nõuda Ostjalt puudusega toote tagastamist.

2.15. Kui ekspertiisi tulemusel või muul viisil ilmneb, et TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei vastuta toote puuduse eest, ei ole TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ kohustatud toodet asendama, parandama ega kahju hüvitama.

2.16. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ vastutus on igal juhul piiratud otsese varalise kahju hüvitamisega, TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei vastuta mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ poolt makstava hüvitise suurus ei saa ühelgi juhul ületada toote eest makstud summat.

2.17. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.

2.18. Toote puuduste lahendamisel lähtuvad Ostja ja TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügi tehingu lahutamatuks osaks ning on kättesaadavad Ostjale TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ kodulehel.

2.19. Kui TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ on keeldunud Tarbija nõuet rahuldamast või Tarbija ei ole nõus TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ pakutud lahendusega, võib Tarbija esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 620 1707, info@tarbijakaitseamet.ee) või maakohtule. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee

Liitu kohe uudiskirjaga

Liituge, et saada osa allahindlustest ja pakkumistest

Product added to compare.