1. KÄYTTÖEHDOT

1.1 Näitä Top1 autovaruosad OÜ:n yleisiä sopimusehtoja ja muita top1autovaruosad.ee-verkkosivustolla näkyviä ehtoja (jäljempänä yhdessä "ehdot") sovelletaan kaikkiin luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (jäljempänä "ostaja") top1autovaruosad.ee-verkkokaupan kautta ostamien tuotteiden tilauksiin, maksuihin ja toimituksiin, ja ne ovat olennainen osa tuotteiden myyntitapahtumaa.

1.2 Top1 autovaruosad OÜ:llä on oikeus muuttaa ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa julkaisemalla ne top1autovaruosad.ee-sivustolla.

1.3 Ostajan on tehtävä tilaus, joka sisältää tarkan tavaran kuvauksen, valmistajan luettelon mukaisen tavaranumeron tai kaikki ajoneuvon tiedot (merkki, malli, valmistusvuosi, iskutilavuus, teho, polttoainetyyppi, sarjanumero, vaihteistotyyppi), jotka ovat tarpeen sopivan tuotteen löytämiseksi. Tilaamalla itsenäisesti, kuulematta Top1 autovarsparosad OÜ:tä, ostaja ottaa vastuun valitun tuotteen soveltuvuudesta haluttuun tarkoitukseen.

1.4. Kun tilaus on tehty, tuotetta ei voida varata. Myyntitapahtuma katsotaan tehdyksi heti, kun sovittu ennakkomaksun määrä on hyvitetty Top1 autovaruosad OÜ:n käyttötilille.

2. VALITUKSEN TEKEMISEN EDELLYTYKSET

2.1. Jos tuote ei ole sopimusehtojen mukainen (tuote on viallinen), luonnollisella henkilöllä, joka ei harjoita taloudellista tai ammatillista toimintaa (jäljempänä "kuluttaja"), on oikeus tehdä valitus TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:lle 2 (kahden) kuukauden kuluessa tuotteen toimituspäivästä. 2. Jos tuote ei ole sopimusehtojen mukainen (tuote on viallinen), luonnollisella henkilöllä, joka ei harjoita taloudellista tai ammatillista toimintaa (jäljempänä "kuluttaja"), on oikeus tehdä valitus TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:lle 2 (kahden) kuukauden kuluessa tuotteen toimituspäivästä. Reklamaatio on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään 2 (kahden) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tuotevika havaittiin. Kun kuluttaja havaitsee vian, hänen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin tuotteen säilyttämiseksi ja suojaamiseksi, mukaan lukien viallisen tuotteen käyttämättä jättäminen, jos tuotteen käyttö heikentää sen kuntoa entisestään.

2.2 Oikeushenkilöiden osalta takuuaika on valmistajan takuuaika. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastuussa tuotteen virheestä, jos ostaja ei ole ilmoittanut virheestä TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:lle välittömästi sen jälkeen, kun virhe on ilmennyt.

2.3 Ostaja voi tehdä sopimuksen rikkomisesta johtuvan reklamaation vapaamuotoisesti TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n myyntipisteen ostotositteessa ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen info@top1autovaruosad.ee tai soittamalla asiakaspalvelun puhelinnumeroon ma-pe +372 55520792. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ vastaa reklamaatioon samassa muodossa kuin reklamaatio ja ilmoittaa ostajalle mahdollisesta ratkaisusta reklamaatioon 14 päivän kuluessa.

2.4. Ostajan on säilytettävä reklamaatioiden esittämisen ja myöhempien ongelmien ratkaisemisen perusteena ostoasiakirjat (lasku, sopimus jne.), jotka osoittavat, että tuote on ostettu TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n verkkokaupasta. Ilman myyntitodistusta TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei voi ratkaista ongelmaa.

2.5 TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastuussa siitä, että tuote ei ole sopimusehtojen mukainen, jos ostaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tuote ei ole sopimusehtojen mukainen sopimuksen tekohetkellä.

2.6 Jos tuote ei ole sopimusehtojen mukainen, Ostaja voi vaatia TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:tä korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen, jos tämä on mahdollista eikä aiheuta TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:lle kohtuuttomia kustannuksia tai haittaa verrattuna muiden oikeussuojakeinojen käyttöön, ottaen huomioon muun muassa kohteen arvon, sopimusehtojen noudattamatta jättämisen olennaisuuden ja Ostajan mahdollisuuden saada sopimusehtojen mukainen tuote ilman merkittävää haittaa muualta. Korjauksen sijaan TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ voi korvata tuotteen sopimusehtojen mukaisella tuotteella.

2.7 TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastuussa ilmenneistä vioista:

2.7.1. Ostajan huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena;

2.7.2. tuotteen epäasianmukaisen tai virheellisen käytön seurauksena;

2.7.3. tuotteen virheellisen varastoinnin seurauksena;

2.7.4. tuotteen luonnollinen fyysinen kuluminen normaalissa käytössä;

2.7.5. tuotteen luonnollinen fyysinen kuluminen epätavallisen lyhyen käyttöajan kuluessa, jos tuotetta on käytetty huomattavasti suuremmalla intensiteetillä kuin ostajalta voidaan kohtuudella odottaa tavanomaisissa olosuhteissa;

2.7.6. Tuotteen virheellisen asennuksen ja säätämisen seurauksena, jos tuote on asennettu korjaamossa, jossa ei ole ollut saatavilla tuotteen asennukseen soveltuvia työkaluja, tai jos tuotteen on asentanut henkilö, jolla ei ole riittäviä tietoja tai asianmukaista pätevyyttä tuotteen asentamiseen;

2.7.7. huonon kunnossapidon seurauksena;

2.7.8. liikenneonnettomuuden seurauksena;

2.7.9. harjoittelussa, moottoriurheilussa, autokilpailuissa, maastoajoissa tai vastaavissa tapahtumissa;

2.7.10. Tuotteen käyttö ympäristössä, joka on valmistajan teknistä eritelmää vaativampi (esim. liiallisen pölyn, liian korkeiden tai matalien lämpötilojen tai kosteuden, vähäisen tai liiallisen voiteluaineen vuoksi);

2.7.11. kun se on liitetty muuhun kuin sertifioituun diagnoosilaitteeseen;

2.7.12. ei-sertifioitujen kolmannen osapuolen lisävarusteiden tai komponenttien käyttö.

2.8. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ tukeutuu valmistajan valtuutetun edustajan suorittamaan asiantuntijatutkimukseen (diagnostiikkaan) vastuun määrittämiseksi. Jos asiantuntijatutkimuksen tuloksena todetaan, että virheet johtuvat edellä mainituista tekijöistä, mutta tuote on mahdollista korjata, ostajalla on mahdollisuus tilata korjaus maksua vastaan.

2.9. Ostajan on maksettava laitteiston asiantuntijatutkimuksen (diagnostiikan) maksu, jos Aero TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastuussa laitteiston vian poistamisesta eikä laitteiston korjaaminen ole mahdollista. Ostaja maksaa asiantuntijatutkimusmaksun myös silloin, jos tuotteessa ei ole asiantuntijatutkimuksen (diagnostiikan) tuloksena vikoja ja laite täyttää valmistajan tekniset vaatimukset.

2.10. Jos ostaja on eri mieltä TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n kannan kanssa, ostajan on osoitettava, että:

2.11. kyseessä on puute (sopimusehtojen noudattamatta jättäminen);

2.12. puute tai puutteen syy oli olemassa laitteen toimitushetkellä;

2.13. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ on vastuussa virheestä.

2.14. Jos TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ korvaa viallisen tuotteen uudella tuotteella, se voi vaatia Ostajaa palauttamaan viallisen tuotteen.

2.15. Jos asiantuntijatutkimuksen tai muunlaisen tutkimuksen tuloksena käy ilmi, että TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastuussa tuotteen virheestä, TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole velvollinen korvaamaan, korjaamaan tai korvaamaan vahinkoa.

2.16. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n vastuu rajoittuu joka tapauksessa välittömien aineellisten vahinkojen korvaamiseen, TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ ei ole vastuussa aineettomista vahingoista eikä tulonmenetyksistä. TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n maksama korvaus ei missään tapauksessa saa ylittää tuotteesta maksettua summaa.

2.17. Reklamaatio-oikeus ei koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksen aikana sen jälkeen, kun tuote on toimitettu ostajalle.

2.18. Tuotteen vikojen ratkaisemisessa ostajan ja TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n välillä noudatetaan reklamaatioiden esittämistä koskevia ehtoja, jotka ovat olennainen osa myyntitapahtumaa ja jotka ovat ostajan saatavilla TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n verkkosivuilla.

2.19. Jos TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ on kieltäytynyt tyydyttämästä kuluttajan vaatimusta tai jos kuluttaja ei hyväksy TOP1 AUTOVARUOSAD OÜ:n tarjoamaa ratkaisua, kuluttaja voi jättää riidanratkaisuhakemuksen kuluttajansuojaviraston kuluttajariitalautakunnan (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, puhelin 620 1707, info@tarbijakaitseamet.ee) tuomioistuinten ulkopuoliselle riidanratkaisuyksikölle tai lääninoikeudelle. ADR-yksikön työjärjestys löytyy osoitteesta www.tarbijakaitseamet.ee.

Liity uutiskirjeeseemme nyt

Registrera dig och dra nytta av rabatter och erbjudanden

Product added to compare.