Töökoja klienditeenindus ja töökorraldus

Aktiivsed filtrid

Autotöökoja edu alus on hea klienditeenindus ja korralik töökorraldus. Hea klienditeenindus tähendab seda, et kliendid saavad alati professionaalset ja kiiret teenindust. Korralik töökorraldus tagab aga selle, et töökojas on kõik vajalikud tööriistad ja varuosad alati olemas ning et tööde teostamine on korrektselt dokumenteeritud.

        

Klienditeenindus

        

Autotöökoja klienditeenindus peaks olema alati sõbralik ja professionaalne. Klientide esmane kontakt töökojaga toimub tavaliselt telefoni või e-kirja teel. Sellepärast on oluline, et töökojas oleks alati keegi, kes vastab klientide kõnedele ja kirjadele kiiresti ja abivalmilt. Samuti tuleb klienditeenindajal osata hästi suhelda nii eesti kui ka võõrkeeltes, sest autotöökodade klientide hulgas on tihti välismaalasi.

        

Kui kliendid jõuavad töökotta, peaks neid alati tervitama sõbralik töötaja, kes küsib, milles abi vajatakse. Kliendid peaksid alati saama aru, millist teenust nad saavad ja millised on selle teenuse hinnad. Lisaks peaksid nad teadma, millal töö lõppeb ja millal nad saavad oma auto tagasi.

        

Kui klient on töökojas ootel, peaks talle olema võimalik pakkuda mõningaid mugavusi. Näiteks võib töökoda pakkuda tasuta wifi-ühendust, kohvi ja teed, ajakirju või raamatuid. Samuti on hea mõte paigaldada töökotta mõned toolid ja lauad, kus klientidel on mugav oodata.

        

Klienditeenindus ei lõppe aga siis, kui klient töökojast lahkub. Kliendid peaksid alati saama pärast töö lõppemist tagasisidet selle kohta, kuidas töö sujus ja milline oli teeninduse kvaliteet. Lisaks tuleks pakkuda kliendile võimalust saata tagasisidet ka hiljem, kui ta on töökojast lahkunud. Kõik tagasiside peaks olema avatud ja aus ning töökoda peaks alati võtma arvesse kõiki klientide muret ja kaebusi.

        

Klienditeeninduse osas on oluline roll ka töökoja suhtlusoskusel. Kui kliendiga räägitakse tema auto remondi vajadustest ja võimalikest lahendustest, siis on vaja rääkida temale arusaadavas keeles. Kui spetsiifilisemad tehnilised terminid jäävad kliendile arusaamatuks, siis on need vaja selgitada. Kliendi jaoks on oluline mõista, mida tema auto vajab ja mida see tema jaoks tähendab. Seega on kliendi harimine ka oluline osa klienditeenindusest.

        

Samuti on oluline tagada, et klient oleks kursis remondi käiguga. Kliendile tuleks selgitada, millal remont algab ja millal see valmis saab. Samuti tuleks teda teavitada võimalikest lisakuludest ja muudatustest remondi ajakavas. Kui kliendil tekib küsimusi, siis neile tuleks vastata kiirelt ja täpselt. Kliendi rahulolu on äärmiselt oluline, seega tuleks vajadusel ka kompromisse leida, et klient oleks teenusega rahul.

        

Töökorraldus on samuti oluline, et tagada töö tõhusus ja kvaliteet. Üks oluline tegur on tööde planeerimine ja ajakava koostamine. Töökojas tuleb kindlasti arvestada sellega, et erinevad autode remonditööd võtavad erineva aja ning tuleb arvestada ka võimalike ootamatute probleemidega. Seega on oluline teha täpne plaan ja hinnata töödeks vajalikku aega, et tagada tööde õigeaegne lõpetamine.

        

Töökorralduse oluline osa on ka materjalide ja tööriistade kättesaadavus. Tööriistade ja materjalide puudus võib tekitada tõsiseid probleeme remondi ajal ning mõjutada ka töö kvaliteeti. Seetõttu on oluline hoida töökojas piisavalt varuosi ja tööriistu ning neid korrektselt hoiustada.

        

Oluline on ka töökoja ruumide ja seadmete korrasolek. Töökojas tuleb tagada puhtus ning vajadusel ka ventilatsioon ja korralik valgustus. Samuti tuleb regulaarselt hooldada seadmeid, et need töötaksid korrektselt ja ohutult. Kõik töökoja töötajad peaksid olema kursis turvanõuetega ning järgima neid.

Liitu kohe uudiskirjaga

Liituge, et saada osa allahindlustest ja pakkumistest

Product added to compare.